Mer harmoni

 

- Mindfulness

- NaturStark

Den enda stund som finns är nu.

Inte sen, inte då, utan här och nu!

 

Att må bra, känna glädje och harmoni samt uppleva förmåga att hantera stress och livets med- och motgångar är väl de flestas önskan.

 

Mindfulness och Cross Nature är två sätt att förbättra välmåendet. Två effektiva vertyg att kombinera eller tillämpa var för sig - båda ger dig garanterat ökad livskvalitet!

 

Mindfulness betyder medveten närvaro och genom att leva mer i nuet har vi lättare att upptäcka små ting av underverk runt ikring, och inom oss, som ger känslor av glädje och lycka!

 

Cross Nature är funktionell träning utomhus, i vacker natur. Både fysisk aktivitet samt att att vistas ute i naturen påverkar välmåendet i positiv riktning!

 

 

 

Åtskilliga mängder med

acceptans, tålamod och vänlighet

Ger dig tro på tillit

Mod att släppa taget

Nyfikenhet att vandra utan mål

Ett öppet sinne

Med känsla för ditt inre

Kraft att inte döma det du möter

Utrymme för glädje och kärlek

Tacksamhet för varje ögonblick

(Veronica Hedlund, 2013)